O F E R T A:

 

 

W ramach naszej działalności oferujemy:

  • badanie sprawozdań finansowych spółek prawa handlowego
  • skonsolidowanych sprawozdań finansowych grup kapitałowych
  • badanie sprawozdań finansowych osób fizycznych, spółek cywilnych, spółek jawnych prowadzących księgi rachunkowe

W ofercie posiadamy również:

  • badanie planów przekształceń
  • audyty wykorzystania środków pochodzących z dotacji

Posiadamy doświadczenie w badaniu:

  • badanie sprawozdań finansowych państwowych jednostek naukowo-badawczych
  • badanie sprawozdań finansowych stowarzyszeń, fundacji

Ponadto oferujemy:

  • prowadzenie księgowości (w tym podatkowej księgi przychodów i rozchodów)
  • usługi szkoleniowe w zakresie rachunkowości i finansów
  • bieżące doradztwo z zakresu rachunkowości dla organów zarządzających podmiotami gospodarczymi

 

Zapraszamy do kontaktu z nami